کار دستگاه لیزر طلا برش لیزری طلا و جوش لیزری طلا می باشد. شرکت پارت لیزر دارای انواع دستگاه لیزر طلا می باشد