انجام کلیه ی امور مربوط به برش لیزری و برش فلز و برش غیر فلز و حکاکی لیزری و جوش لیزری و تعمیرات دستگاه لیزر جز خدمات شرکت پارت لیزر می باشد.