دستگاه لیزر جوش یکی دیگر از محصولا تشرکت پارت لیزر می باشد که وظیفه ی اصلی آن جوش انواع فلز به یکدیگر است.